Grodzisk Mazowiecki - rozprawa dotycząca odebrania dzieci p. Rajchert 12 Kwiecień 2017

Dnia 12 kwietnia oraz 20 kwietnia byliśmy obecni w Grodzisku Mazowieckim, gdzie w Sądzie Rejonowy odbyła sie rozprawa w sprawie odebrania dzieci p. Klaudii Rajchert. Rozprawa odbyła sie przy zamkniętych drzwiach i została odroczona do 6 czerwca. Więcej o odebraniu dzieci pani Klaudi TUTAJ

Historia rodziny z Mokotowa 28 Marzec 2017

Wezwani lekarze długo reanimowali dziewczynkę z niewydolnością oddechową. Niestety dziewczynka zmarła, prawdopodobnie na skutek reakcji organizmu na leki. Psycholog szkolna, która wcześniej już obwiniała rodziców za trudności wychowawcze z Nikolą, zawiadomiła Ośrodek Pomocy Społecznej o zdarzeniu. Na drugi dzień po śmierci dziewczynki w domu rodziny pojawił się pracownik socjalny. Później przyjechali trzej zawodowi kuratorzy w asyście policji z zamiarem odebrania Oskara  więcej

Historia rodziny Rajchertów 29 Marzec 2017

Wieczorem pod dom zajechały policyjne radiowozy. Policjanci wyrwali dwumiesięcznego Mikołajka z rąk matki. Dziewczyna krzyczała i protestowała, więc funkcjonariusz przydusił ją stosując chwyt od tyły za szyję. W tym czasie drugi policjant założył jej kajdanki. więcej

Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską 29 Marzec 2017

24 marca na gali wręczenia Tulipanów Narodowego Dnia Życia spotkaliśmy minister rodziny Elżbietę Rafalską. Postanowiliśmy wykorzystać okazję i kolejny już raz przypomnieć jak ważne jest jak najszybsze podjęcie prac nad zmianą przepisów pozwalających odbierać dzieci bez wyroku sądu więcej

Spotkanie z wiceministrem Bartoszem Marczukiem 15 Marzec 2017

O pomocy dla rodzin, którym pomagamy w ramach Telefonu Wsparcia oraz Mama nie jest sama rozmawialiśmy z wiceministrem Rodziny Bartoszem Marczukiem. W spotkaniu brały tez udział przedstawicielki zaprzyjaźnionych organizacji prorodzinnych, żeby przekazać ministrowi ważne postulaty dotyczące dzieci  przebywających w pieczy zastępczej więcej

Nasza odpowiedź na atak Polityki 14 Marzec 2017

"Pani redaktor wie z pewnością, że publiczne obnoszenie strasznej historii Magdy pomoże co najwyżej w podniesieniu klikalności strony. Utyskiwanie na tabloidy, że robią to samo, zakrawa na obłudę. Jeśli autorka tekstu chciała poprawić sobie humor szukaniem osób, które zrobiły w tej sprawie jeszcze mniej niż ona, to powinna choćby przeprowadzić podstawowy research w internecie. Jeśli nie dla przyzwoitości to choćby po to żeby nie popadać w śmieszność." więcej

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości 11 Marzec 2017

10 marca spotkaliśmy się z Mikołajem Pawlakiem, dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o problemie pochopnego odbierania dzieci oraz o sprawach, w których w ostatnim czasie interweniowała Fundacja więcej

Szczególne uprawnienia dla kobiet w ciąży 03 Marzec 2017

Od 1 stycznia 2017 roku kobiety w ciąży, a także dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz w aptekach. Jednak nowe przepisy mogą być trudne do wyegzekwowania w praktyce. Co zrobić, jeśli spotkamy się z odmową przyjęcia do specjalisty? więcej

4 lata Telefonu Wsparcia Rodziców 01 Marzec 2017

Źródłem problemów może być konflikt rodziców z przedszkolem, fałszywy donos sąsiada na rodzinę, niewłaściwa diagnoza psychologa. W ramach Telefonu Wsparcia już od czterech lat pomagamy rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci więcej 

Działalność Telefonu Wsparcia Rodziców w: 2013 r. TUTAJ, 2014 r. TUTAJ, 2015 r. TUTAJ, 2016 r. TUTAJ

Z minister Zalewską o zniesieniu nauki na dwie zmiany 08 luty 2017

Spotkaliśmy się z panią minister Zalewską, żeby prosić (jak zawsze) o poprawę standardów w szkołach i ochronę edukacji przedszkolnej więcej

Premiera strony "Mama nie jest sama" 27 Styczeń 2017

Z radością informujemy, że po wielu miesiącach przygotowań startujemy ze stroną pomocową dla kobiet w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem projektu jest linia Telefon dla mamy z dyżurem osoby, która od 30 lat specjalizuje się w pomocy rodzinom.
www.MamaNieJestSama.pl 

Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców 26 Styczeń 2017

"Mój znajomy wystąpił do dyrektora szkoły, do której chodzi również moje dziecko z wnioskiem o kserokopie protokołu rady pedagogiczne. Otrzymał ją w ramach tzw. informacji publicznej. Z niemałym zdziwieniem przeczytałam w tym protokole informacje o różnych dzieciach, o chorobie nauczyciela itp. Nic nie zostało zakryte, można przeczytać cały protokół. Nawet informacje dotyczące dostosowania wymagań na sprawdzianie dla niektórych dzieci z orzeczeniami (...). Mam wrażenie, że dyrektorka złamała prawa dzieci, rodziców do ochrony ich danych osobowych. Czy mam rację? Co mogę zrobić, żeby zapobiec temu w przyszłości?" więcej

Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2017 roku? 18 Styczeń 2017

Uwaga Rodzice! Podobnie jak w latach ubiegłych, macie możliwość odliczenia określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez Was dziecko więcej

Nauka zmianowa w Gdańsku do godz. 20.00? 17 Styczeń 2017

Nie mogłam w to uwierzyć po prostu, że w XXI wieku takie historie w państwie europejskim mogą się zdarzyć - pisze mama uczniów z gdańskiej podstawówki więcej

Przypominamy o najważniejszych zmianach w przepisach, które nauczyciele muszą uwzględnić przy wystawianiu ocen 13 Styczeń 2017

Rodzice sprawdźcie, czy przed wystawieniem oceń semestralnych szkoła uwzględniła następujące zmiany więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rodziny 29 Grudzień 2016

28 grudnia spotkaliśmy się z Elżbieta Bojanowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o problemie odbierania dzieci oraz zjawisku bezpodstawnego zakładania Niebieskich Kart więcej

Zaczynamy działania w obronie standardów opieki okołoporodowej 20 Grudzień 2016

Minister zdrowia wywodzący się z zaprzyjaźnionego Związku Dużych Rodzin, z niezrozumiałych przyczyn dąży do likwidacji standardów opieki okołoporodowej. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców rozpoczyna działania w ich obronie. Zabiegamy o spotkanie z panią premier w tej sprawie. Standardy okołoporodowe muszą zostać! Są ważne dla wszystkich rodzących, także (a może jeszcze bardziej!) dla mam które oczekują dzieci letalnie chorych: www.Mamaniejestsama.pl

Poszukujemy współpracownika 19 Grudzień 2016

Poszukujemy współpracownika na umowę zlecenie do projektu „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres biura Fundacji do 27.12.2016 r. do godz. 11.00. Szczegółowy opis oferty i wymogi stawiane kandydatom do pobrania ze strony https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1015082 więcej

Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia będą ośmioletnie 15 Grudzień 2016

W klasach siódmej i ósmej realizowany będzie program szkoły muzycznej II stopnia. Uczniowie będą mogli zarówno po szóstej i po ósmej klasie OSM I st. podejść do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia. Nasza Fundacja wspierała protesty rodziców wobec zmian w szkolnictwie artystycznym. Zabiegaliśmy o spotkanie z ministrem kultury Piotrem Glińskim w tej sprawie, zanim do tego doszło minister zdecydował o przyjęciu postulowanych przez rodziców rozwiązań.

Protest rodziców uczniów Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu 12 Grudzień 2016

Publikujemy list Rady Rodziców przy Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 119 we Wrocławiu do minister edukacji Anny Zalewskiej, w sprawie planowanego zamknięcia placówki TUTAJ

Wspieramy protesty rodziców wobec zmian w szkolnictwie artystycznym 06 Grudzień 2016

Przedstawiamy list otwarty rodziców uczniów szkół artystycznych do ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie zmian w szkolnictwie artystycznym TUTAJ

Publikujemy również petycję rodziców w sprawie reformy systemu oświaty w zakresie ogólnokształcących szkól muzycznych TUTAJ

Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców 30 Listopad 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

1) Nie aplikowała w żadnym konkursie o środki liczone w milionach złotych.
2) Do dnia dzisiejszego nie otrzymała ani złotówki ze środków rządowych albo unijnych.
3) Nie prowadzi i nie będzie prowadzić dla MEN konsultacji ustawy gimnazjalnej więcej

Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską 23 Listopad 2016

23 listopada był dniem ważnych spotkań w Ministerstwie Rodziny. Z minister Elżbietą Rafalską rozmawialiśmy na temat projektu "Mama nie jest sama" oraz problemów z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po roku od zmiany rządu wciąż funkcjonuje wiele przepisów, które mają fatalne skutki więcej

Spotkanie z wiceministrem Bartoszem Marczukiem 23 Listopad 2016

23 listopada przedstawiciele Fundacji spotkali się z wiceministrem Bartoszem Marczukiem. W spotkaniu brały udział również prezes Fundacja Gajusz, Tisa Żawrocka oraz psycholog Jolanta Kałużna, które przekazały ministrowi doświadczenia i problemy ośrodka preadopcyknego Tuli Luli w Łodzi więcej

Nasze stanowisko ws. projektów ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej 17 Październik 2016

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe więcej

Szkolenia FRPR dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 12 Październik 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zorganizowała szkolenia m. in. w Ożarowie Mazowieckim (5.10), Opocznie (10.10), Jabłonnej (11.10) dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Asystentów Rodziny: "Specyficzne uwarunkowania pracy z rodziną wielodzietną" więcej

Mama nie jest sama 22 Wrzesień 2016

Przygotowujemy nową formę pomocy dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np.: chorobą dziecka w okresie prenatalnym, trudną sytuacją ekonomiczną, brakiem mieszkania czy chorobą mamy w ciąży. Projekt nosi nazwę "Mama nie jest sama" więcej

W których klasach są darmowe podręczniki i ćwiczenia? 10 Wrzesień 2016

Tradycyjnie kupowane przed rodziców podręczniki i ćwiczenia obowiązują w klasach: 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe klasy otrzymują podręczniki wraz z ćwiczeniami w szkole. Wszystkim uprawnionym uczniom powinny zostać dostarczone nowe ćwiczenia.
Ustawa nie przewiduje cedowania przez szkoły zakupu ćwiczeń na rodziców w przypadku, gdy dyrektor szkoły zaplanował zakup ćwiczeń kosztujących powyżej 25 zł i nie mógł zrealizować tego zakupu więcej

Wesprzyj nas