Informacje o programie "Wyprawka szkolna 2017"

Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2017" w tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do klas: II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego więcej

Wesprzyj nas