Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców

"Mój znajomy wystąpił do dyrektora szkoły, do której chodzi również moje dziecko z wnioskiem o kserokopie protokołu rady pedagogiczne. Otrzymał ją w ramach tzw. informacji publicznej. Z niemałym zdziwieniem przeczytałam w tym protokole informacje o różnych dzieciach, o chorobie nauczyciela itp. Nic nie zostało zakryte, można przeczytać cały protokół. Nawet informacje dotyczące dostosowania wymagań na sprawdzianie dla niektórych dzieci z orzeczeniami (...). Mam wrażenie, że dyrektorka złamała prawa dzieci, rodziców do ochrony ich danych osobowych. Czy mam rację? Co mogę zrobić, żeby zapobiec temu w przyszłości?" więcej

Wesprzyj nas