Telefon Szkolny

Telefon szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców: 22 6 999 100

Kontakt mailowy: telefonszkolny@gmail.com


Dyżury naszych ekspertów:

Aleksandra Prucnal

pedagog, ekspert ds. praktyki stosowania prawa oświatowego i praw rodziców w szkole

 • porady nauczyciela-praktyka
 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami


  Dyżury w grudniu:

  • 8.12 (piątek) 9:00-10:00
  • 12.12 (wtorek) 17:00-18:00
  • 19.12 (wtorek) 17:00-18:00

Telefon: 22 6 999 100 

 

---------------------------------

Katarzyna Zielińska

psycholog, specjalista wspierający rodziców uczniów niepełnosprawnych

Porady w zakresie:

 • dostępu do edukacji i realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych
 • pomocy psychologicznej i indywidualnego wsparcia
 • finansowania edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


  Dyżury w grudniu:

  • 6.12 (środa) 18:00-19:00
  • 13.12 (środa) 18:00-19:00
  • 20.12 (środa) 18:00-19:00

Telefon: 22 6 999 100

-------------------------------------------------------

Dorota Dziamska
konsultant metodyczny w Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, autorka programu "Edukacja przez ruch", wykładowca akademicki UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, założycielka Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami

 

Porady w zakresie:

 • programów nauczania,
 • metodologii nauczania i wychowania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • adekwatności wymagań stawianych dzieciom do ich etapu rozwojowego,
 • metod nauczania oraz sposobów realizacji podstawy programowej,
 • współpracy rodziców z nauczycielem w celu zwiększenia efektywności nauczania,
 • indywidualizacji nauczania.
 
Telefon: 22 6 999 100 
----------------------------


Małgorzata Barańska
doświadczony nauczyciel klas 1-3,
 współautorka i autorka publikacji książkowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczyciel terapeuta, prowadzi rewalidację indywidualną

brak dyżurów w listopadzie
----------------------------


Marzena Kąkała
ekspert ds pomocy rodzinom w kontaktach z instytucjami
 
Porady w zakresie

 • sporu rodziców ze szkołą w zakresie wychowawczym
 • kontaktu z instytucjami takimi jak sąd, opieka społeczna,


Dyżury w grudniu:

 • 1.12 (piątek) - 11.00-17.00
 • 4.12 (poniedziałek) - 15:00-20:00
   

Telefon: 515 866 142 


--------------Ekspert ds gotowości szkolnej


Porady w zakresie:

 • gotowości i dojrzałości szkolnej dziecka
 • problemów z tworzeniem przez samorząd zerówek
 • powtarzania roku w klasach 1-3


Dyżury w grudniu:

 • 1.12 (piątek) - 9:00-18:00
 • 4.12 (poniedziałek) -15:00-22:00
 • 5.12 (wtorek) 11:00-22:00
 • 6.12 (środa) 14:00-18:00
 • 7.12 (czwartek) 9:00-22:00
 • 8.12 (piątek) 12:00-21:00
 • 9.12 (sobota) 9:00-19:00
 • 11.12 (poniedziałek) 9:00-22:00
   Telefon: 22 6 999 100 
lub 573073167

Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Telefon: 22 6 999 100 

Wesprzyj nas