Telefon Szkolny

Telefon szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców: 22 6 999 100

Kontakt mailowy: telefonszkolny@gmail.com


Dyżury naszych ekspertów:


Maja Majewska

psycholog, mediator, ekspert ds. praktyki stosowania prawa oświatowego i praw rodziców w szkole

 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • porady psychologiczne dot. funkcjonowania dziecka w szkole czy przedszkolu
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami
 • pomoc w odraczaniu obowiązku szkolnego

Dyżury w czerwcu:

 • 08.06 (czwartek) - 15.00-19.00
 • 10.06 (sobota) - 14.00-19.00
 • 11.06 (niedziela) - 14.00-19.00
 • 13.06 (wtorek) - 14.00-19.00 
 • 15.06 (czwartek) - 14.00-19.00
 • 29.06 (czwartek) - 14.00-19.00

Telefon: 22 6 999 100 lub 535 139 011

----------------------------


Dorota Dziamska

konsultant metodyczny w Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, autorka programu "Edukacja przez ruch", wykładowca akademicki UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, założycielka Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami

 

Porady w zakresie:

 • programów nauczania,
 • metodologii nauczania i wychowania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • adekwatności wymagań stawianych dzieciom do ich etapu rozwojowego,
 • metod nauczania oraz sposobów realizacji podstawy programowej,
 • współpracy rodziców z nauczycielem w celu zwiększenia efektywności nauczania,
 • indywidualizacji nauczania.


Dyżury: 2 i 4 poniedziałek miesiąca, godz. 18.00-21.00

Najbliższy dyżur: 12.06

 
Telefon: 22 6 999 100 lub 573 190 179
----------------------------


Małgorzata Barańska
doświadczony nauczyciel klas 1-3,
 współautorka i autorka publikacji książkowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczyciel terapeuta, prowadzi rewalidację indywidualną


Dyżury: 2 i 4 piątek miesiąca, godz. 18.00-21.00

Najbliższy dyżur: 09.06

 
Telefon: 22 6 999 100

-------------------------------------------------------

Katarzyna Zielińska

psycholog, specjalista wspierający rodziców uczniów niepełnosprawnych

Porady w zakresie:

 • dostępu do edukacji i realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych
 • pomocy psychologicznej i indywidualnego wsparcia
 • finansowania edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyżury w czerwcu:

 • 07.06 (środa) - 18.00-21.00
 • 14.06 (środa) - 18.00-21.00
 • 21.06 (środa) - 18.00-21.00
 • 28.06 (środa) - 18.00-21.00 

Telefon: 22 6 999 100

-------------------------------------------------------

Aleksandra Prucnal

pedagog, ekspert ds. prawa oświatowego

 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami

Dyżury w czerwcu:

 • 3.06 (sobota) - 8.00-11.00              
 • 5.06 (poniedziałek) - 18.00-20.00
 • 6.06 (wtorek) - 17.00-19.00
 • 7.06 (środa) - 17.00-18.00
 • 8.06 (czwartek) - 19.00-21.00
 • 12.06 (poniedziałek) - 18.00-20.00
 • 13.06 (wtorek) - 17.00-19.00
 • 14.06 (środa) - 17.00-20.00
 • 19.06 (poniedziałek) - 13.00-16.00
 • 20.06 (wtorek) - 8.00-10.00
 • 21.06 (środa) - 8.00-10.00
 • 26.06 (poniedziałek) - 8.00-11.00
 • 27.06 (wtorek) - 8.00-10.00
 • 28.06 (środa) - 8.00-10.00

Telefon: 22 6 999 100 lub 600 089 948

---------------------------------------------------------

Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Wesprzyj nas